No1

ผู้เขียน หัวข้อ: LOADแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  (อ่าน 1 ครั้ง)

skyzy.z88

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 15945
  • รับทำ SEO No.1 SEONo1.co.th
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
[pr]
 
 
- ความรู้เกี่ยวกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณการบริหารแผนปฏิบัติราชการ การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ในยุค New Normal
- แนวข้อสอบความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการสำนักงานและงานเลขานุการ
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันมะเร็งแห่งชาติ [pr]
เข้าดูเว็บที่  นักจัดการงานทั่วไป สถาบันมะเร็งแห่งชาติ [pr]


 
 
[pr]
 
 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สถาบันมะเร็งแห่งชาติ [pr]

Tags : โหลดแนวข้อสอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สถาบันมะเร็งแห่งชาติ